021-22407668

ثبت نام حضار

  •  علاقه مندان برای شرکت در رویداد برای استفاده از فضای شبکه سازی و آشنایی بیشتر با اکوسیستم استارتاپی و همچنین آشنایی با استارتاپ های برتر کشور می توانند از بلیت های زیر بلیت خود را خریداری کنند.